Album: Rangzen Shonu
Artiste: Rangzen Shonu : Dharamshala, India
Genre: Pop
  • 1. Gyal shaen lu yang
  • 2. Nying gi sidu
  • 3. Shonu gaway di yang
  • 4. Ngatso bhoe ki drogpa
  • 5. Kadrin gi toepa
  • 6. Dinay phayul bhoe la
  • 7. Kyo way trin yig
Rangzen Shonu tape cover

Google ad