Album: Trinkhor II
Artiste: Dr LP Tawo : Switzerland
Genre: Traditional and Pop
 • 1. Kham shey
 • 2. Lhatsey chang shey
 • 3. Yushong la
 • 4. Chu phaglo
 • 5. Dadul nyenkyong
 • 6. Norzin la
 • 7. Mitse zserway milam
 • 8. Amdoe lu
 • 9. Milam nang gi rimo
 • 10. Dawai shonu
 • 11. Amay bhu
 • 12. Tawue lu
 • 13. Chugang dren lu
Trinkhor II cd cover

Google ad